Frivillig

Vil du være med som frivillig ?

For å lage en god Strilafestival trenge vi mange frivillige og håper du vil vere med i ressursgruppa.

Kontakt oss gjerne på mail : torsvikhuset@mail.com - tlf. 92 01 17 19

VI TRENGER hjelp til disse oppgavene :

> Opp- og nedrigging
> Trivsel på området
> Kiosk / Grill

- Vakt


BELØNNING :
> Gratis inngang fredag eller lørdag.
> Mat og drikke når du er på vakt
> En kjekk happening for alle involverte